เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชนะศึก

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชนะศึกเหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชนะศึก

เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชนะศึก
หลวงปู่แหวน เกิด วันจันทร์ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๐ ภูมิลำเนาเดิม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย บรรพชา เป็นสามเณร วัดโพธิ์ชัย
อุปสมบท ฝ่ายมหานิกาย วัดบ้านสร้างถ่อใน อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี ต่อมาได้ญัตติเป็นธรรมยุติ
การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ เป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยออกธุดงค์กับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
และมีโอกาสศึกษาธรรมจาก ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส
จำพรรษา วัดป่าบ้านปง อ.แม่แตง และ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สมัยที่ท่านพำนักที่วัดดอยแม่ปั๋ง มีสาธุชน
ไปนมัสการท่านมากมายมหาศาล เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูง
สหธรรมิก หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม หลวงปู่ขาว อนาลโย
มรณภาพ วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๒๘ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ สิริรวมอายุ ๙๙ ปี 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น